O systemie

System Wsparcia Osób ze Szczegółnymi potrzebami Helpi to narzędzie, które ułatwia dostęp do usług świadczonych przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH. Dzięki Helpi większość spraw będziesz w stanie załatwić online. 

Helpi umożliwia:

 • złożenie m.in. wniosku o 
  •  zakwaterowanie w pokoju dosostowowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
  • tłumacza języka migowego,
  • zajęcia sportowe dedykowane osobom z niepełnosprawnościami, 
  • dostosowanie procesu kształcenia.
 • bieżącą weryfikacje statusu załatwianych spraw związanych ze złożnymi wnioskami, 
 • umawianie spotkań z konsultantem ds. osób z niepełnosprawnością, 
 • otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie udzielanego wsparcia oraz wydarzeniach, inicjatywach organizowanych przez biuro na naszej Uczelni.  

Zachęcamy do zapozania się i korzystania z Helpi.